Kuka Ada?

Kuka Ada?

 [Public domain], via Wikimedia CommonsNimi Ada ei ole lyhenne, vaan kunnianosoitus 1800-luvulla eläneelle Ada Lovelacelle (1815-1852).

Ada Lovelace on historian varjoon jäänyt nainen digitalisaation vallankumouksen taustalla. Alan, jonka kehityksestä miehet ovat perinteisesti ottaneet kunnian.

Adaa on tituleerattu ensimmäiseksi koodariksi. Hän työskenteli yhdessä Charles Babbagen kanssa. Myöhemmin Adan kirjeet ovat toimineet inspiraationa Alan Turingille. Digitalisaation kuuluisia pioneereja molemmat.

Ada oli ensimmäinen ihminen, joka ennusti sen miten tietokoneet voivat toimia apuna muuallakin kuin matematiikassa. Hän uskoi, että tulevaisuudessa tietokoneita voisi käyttää taiteen tai musiikin luomiseen. Hänen aikalaisensa pitivät ajatusta vähintäänkin erikoisena. Me kuitenkin elämme sitä tulevaisuutta nyt, miltei 200 vuotta myöhemmin.

Adan esimerkin innoittamina haluamme rohkaista jokaista tyttöä ja poikaa siihen, että kaikista pienenkin voi luoda hienoja asioita.

Haluamme rohkaista heitä ajattelemaan eri tavalla kuin muut sekä yhdistämään rohkeasti tieteitä ja taiteita

Ada on kunnianosoitus
Naisten kontribuutiolle tieteessä ja teknologiassa

Toivomme voivamme ammentaa Adan kyvystä 
yhdistää tieteet ja kulttuuri ("poetical science")
&
hänen vallankumouksellisesta mielikuvituksestaan.

Kuva:[Public domain], via Wikimedia Commons