Rekisteriseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Adan Verkkokaupassa

1. Rekisterinpitäjä

Ada Fresh Oy
Y-tunnus 2911454-6
Nuolitie 20 A
02240 Espoo

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

Nimi

Asiakkaan tunnistetiedot

käyttäjän antama sähköpostiosoite ja Verkkokaupan salasana, tai

linkitetyn palvelun tunniste, kuten Facebook tai Google tilin tunniste.

puhelinnumero

toimitusosoite

Tietoja yhteydenotoistasi asiakaspalveluumme

 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Käsittelemme tietojasi kertakirjautumisen, tietojenhallinnan ja sopivien tuotteiden suosittelemisen mahdollistamiseksi verkko-ostoksista. Nimi- ja sähköpostitietoja sekä puhelinnumeroa käsittelemme yhteydenpitoa varten. Yhteydenpitoa tarvitaan esimerkiksi toimitusten järjestämiseen ja palveluviestien lähettämiseen.

Käsittelemme ja tallennamme rekisteriimme tietoja yhteydenotoistasi eri kanavia käyttäen asiakaspalveluumme. Käsittelemme tietojasi ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin sekä Adan ja asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi. Käsittelemme edellä mainittuja tietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi eli osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa.

Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseesi tai yhteydenottoosi perustuva oikeutettu etu käsitellä tietojasi, jotta voisimme vastata sinulle, tarjota sinulle haluamasi palvelut ja kehittää palveluitamme.

 

4. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rajatun ajan, seuraavasti:

 

Käyttäjätili, jota ei ole aktivoitu, poistetaan 90 päivän kuluessa tilin luomispäivästä.

Käyttäjätili, joka on pyydetty poistamaan, poistetaan 90 päivän kuluessa poistopyynnöstä lukien järjestelmästä.

Käyttäjätili, johon ei ole kirjauduttu mistään palvelusta, poistetaan 2 vuoden kuluessa edellisestä kirjautumisesta.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin lain määräämä osoitusvelvollisuus on voimassa.

Säilytämme tietoja yhteydenotoista asiakaspalveluumme, asiakaspalvelun puhelutallenteita ja sähköpostikeskusteluja kuusi kuukautta asiasi loppuun saattamisesta.

 

5. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Ada ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

6. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaiseen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös yhteyttä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

7. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Ada rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse ja käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Ada pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. 

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

9. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

10. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Adan tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä. 

Saat yhteyden Adan tietosuojavastaavaan sähköpostitse hello@adafresh.fi