Sopimusehdot

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”) ovat Ada Fresh Oy:n, y-tunnus 2911454-6 (jäljempänä ”Ada”) -verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa”) Ehdot, joita sovelletaan Adan Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden ja palveluiden kauppaan Adan ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

 

2. Verkkokaupassa asiointi

Verkkokaupan tuotteiden katselu on mahdollista ilman rekisteröitymistä. Ostosten teko Verkkokaupassa on mahdollista ainoastaan rekisteröitymällä asiakkaaksi. Alle 18-vuotias ei voi tehdä ostoksia Verkkokaupassa.

Luotettavan asioinnin varmistamiseksi Asiakkaan tulee antaa erikseen Verkkokaupassa pyydettävät tiedot oikean sisältöisinä ja täydellisinä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Asiakkaan tiedot muuttuvat aiemmin ilmoitetuista, on Asiakkaalla velvollisuus päivittää muuttuneet tiedot Verkkokaupassa.

Sähköisen asioinnin sujuvaksi varmistamiseksi Asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Toimitusten suorittamiseksi Asiakkaan on myös annettava maantieteellinen toimitusosoite tilaukselle. Vahvistus onnistuneesta tilauksesta Verkkokaupassa sekä kuitti ostoksista toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse.

Asiakas saa rekisteröidyttyään käyttöönsä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Verkkokauppaan. Asiakkaan tulee säilyttää henkilökohtaisia tunnuksiaan luotettavalla tavalla. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista. Mikäli Asiakas epäilee tai on tullut ilmi, että hänen henkilökohtaiset tunnuksensa ovat joutuneet sivulliselle tai muutoin paljastuneet, on Asiakas velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiasta Adalle. Adalla on myös yksinomainen ja peruuttamaton oikeus sulkea Asiakkaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, mikäli Ada epäilee väärinkäytöstä Asiakkaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

 

3. Henkilötietojen käsittely

Ada käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämällä ja sallimalla tavalla. Ada toimii Verkkokaupan henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

 

4. Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen

Verkkokaupassa tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) tilaaminen tapahtuu siten, että Asiakas siirtää haluamansa Tuotteet ostoskoriin, jonka jälkeen Asiakas viimeistelee tilauksen Verkkokaupassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiakas voi lisätä ja poistaa Tuotteita sekä muuttaa Tuotteiden kappalemäärää tilauksen maksamiseen saakka. Asiakas on velvollinen tarkistamaan huolellisesti tilauksen sisältö ennen tilauksen maksamista. Kun Asiakas on vahvistanut tilauksen maksamalla Tuotteet Verkkokaupassa, on Asiakas tehnyt häntä velvoittavan tilauksen. Asiakas näkee Verkkokaupassa tilauksensa vahvistuksen ja maksukuitti tallennetaan asiakkaan tietoihin Verkkokaupassa. 

 

5. Toimitusalueet

Adan toimitusalueet ovat nähtävillä ja tarkistettavissa Verkkokaupassa. Toimitusalueet on määritelty postinumerokohtaisesti. Ada varaa yksinomaisen ja peruuttamattoman oikeuden muuttaa toimitusalueita ilman ennakkoilmoitusta. Ada varaa oikeuden perua tilaukset, jotka tehdään toimitusalueen ulkopuolelle.

 

6. Hinnat

Tilauksen hinta muodostuu Tuotteiden hinnoista ja mahdollisesta toimitusmaksusta.

Tuotteiden hinta esitetään Verkkokaupassa. Tuotteiden hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskulua ja toimituskulu määritellään erikseen tilauksen yhteydessä. 

Verkkokaupassa Asiakas valitsee tilattavan Tuotteen ja ilmoittaa Tuotteen kappalemäärän. Asiakas on mahdollisesti tottunut aiemmin ostamaan tiettyjä tuotteita painomääräisesti. Ada ei kuitenkaan tarjoa painomääräisesti hinnoiteltuja tuotteita, vaan tarjoaa kaikki tuotteet kappalemääräisinä. Ada pyrkii varmistamaan, että kaikkien tuotteiden ominaisuudet vastaavat vähintään keskimääräistä tuotetta. Toisin sanoen Asiakkaan tilatessa yhden tomaatin, Ada pyrkii toimittamaan kooltaan keskimääräisen kokoisen tomaatin. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tilauksen yhteydessä ilmoittaa toivomuksensa tuotteen ominaisuuksista. Toisin sanoen Asiakas voi lisätiedoissa ilmoittaa haluavansa esimerkiksi mahdollisimman raakoja tai kypsiä banaaneja.

Ada pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Ada pyrkii varmistamaan, että kaikki Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat olisivat ajantasaiset ja oikeat. Mikäli Verkkokaupassa oleva tai ollut hinta poikkeaa merkittävästi Tuotteen todellisesta hinnasta inhimillisen virheen vuoksi ja on selvä, että tuotteen hinta poikkeaa myös yleisestä hintatasosta ja asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää, että kyseessä on virheellinen hinnoittelu, ei virheellinen hinta sido Adaa. 

 

7. Tuotteiden saatavuus

Ada pyrkii toimillaan varmistamaan tuotteiden mahdollisimman hyvän saatavuuden. Tuotteiden saatavuus saattaa kuitenkin johtua myös kolmannen osapuolen toiminnasta, eikä Ada voi näin ollen täydellisesti varmistaa tuotteiden saatavuutta Verkkokaupassa. Tästä johtuen Ada ei myönnä mitään takuita Verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. 

Mikäli Ada ei pysty toimittamaan Asiakkaalle tämän Verkkokaupasta ostamaa tuotetta, pyrkii Ada ensisijaisesti korvaamaan tuotteen vastaavalla tuotteella. Ada pyrkii varmistamaan, että korvaava tuote on käyttötarkoitukseltaan ja laadultaan vähintään alkuperäistä Tuotetta vastaava. Korvaavan tuotteen hinta on Asiakkaalle sama kuin alkuperäisen tuotteen Hinta. Ada pyrkii kommunikoimaan korvaavasta tuotteesta Asiakkaan kanssa ennen keräilyä. Mikäli asiakas ei hyväksy korvaavaa tuotetta, tulee hänen ilmoittaa tästä Adalle välittömästi tiedon korvaavuudesta saatuaan. 

Mikäli Adan ei ole mahdollista toimittaa Asiakkaalle korvaavaa tuotetta, katsotaan kaupan kyseisen Tuotteen osalta purkautuneen. Tällaisessa tapauksessa Tuote jätetään toimittamatta ja Tuotteen hinta hyvitettään Asiakkaalle. 

 

 

8. Tilausvahvistus/kuitti

Kun Asiakas on tehnyt tilauksen Verkkokaupassa, saa hän vahvistuksen tilauksesta Verkkokaupassa. Kuitti ostosta jää Verkkokauppaan Asiakkaan tietoihin, josta Asiakas voi milloin tahansa käydä noutamassa kyseisen kuitin. Tilauksen tehtyään Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksesta, että tilaus on oikean sisältöinen. 

 

9. Toimitus ja toimituksen vastaanotto

Asiakkaan Verkkokaupasta tilaamat Tuotteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Toimitusaika on valittavissa Verkkokaupassa. 

Ada pyrkii varmistamaan, että toimitusaika on luotettavasti ilmoitettu tilaushetkellä. Lisäksi Ada pyrkii kommunikoimaan Asiakkaan kanssa tilauksen eri vaiheista ja täsmällisestä toimitusajasta. Mikäli tilauksen toimittaminen kuitenkin muuttuu ilmoitetusta, sitoutuu Ada ilmoittamaan tästä Asiakkaalle viipymättä ja sopimaan uuden toimitusajan.

Tilatessaan tuotteet Verkkokaupasta ja valitessaan toimitusajankohdan, sitoutuu Asiakas järjestämään toimituksen vastaanoton kyseisenä ajankohtana toimitusosoitteessa. Onnistuneen palvelun mahdollistamiseksi Ada pyrkii kommunikoimaan Asiakkaan kanssa toimituksen kulusta.

Asiakas ymmärtää, että Asiakkaan Verkkokaupassa tekemä tilaus kerätään vasta tilauksen jälkeen ja toimitetaan viipymättä Asiakkaalle. Nopean palvelun varmistamiseksi Ada ei käytä välivarastointia, vaan tuotteet kerätään, kuljetetaan ja toimitetaan viipymättä tilauksen jälkeen. Ada varmistaa toimintansa kylmäketjun katkeamattomuuden käyttämällä riittäviä kylmäeristyslaitteita sekä seuraa jatkuvasti näiden lämpötilaa.

Mikäli Asiakas ei ole sovitusti vastaanottamassa tilausta toimitusosoitteessa sovittuna ajankohtana Ada ei jätä tilausta toimituspaikalle, vaan palauttaa tilauksen takaisin Adalle. Ada pyrkii kommunikoimaan Asiakkaan kanssa uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli Asiakas haluaa sopia uuden toimitusajan saman päivän aikana, on Asiakas velvollinen maksamaan hinnastossa olevan ylimääräisen toimitusmaksun. 

Mikäli Ada ei saa Asiakkaaseen yhteyttä saman päivän aikana on Adalla oikeus veloittaa koko tilauksen hinta toimitusmaksuineen, vaikka toimitusta ei pystyttäisi tekemään. Ada ei säilytä mitään tuotteita seuraavaan päivään, vaan toimittaa ne hyväntekeväisyyteen. Asiakas ymmärtää, että mikäli hän ei vastaanota tilausta sopimuksen mukaisesti, eikä häneen saada yhteyttä saman päivän aikana, niin hän on velvollinen maksamaan tilauksen kokonaisuudessaan, mutta ei saa tuotteita itselleen, vaan tuotteet kuljetetaan hyväntekeväisyyteen.

Selvyyden vuoksi mainitaan, että Asiakas vastaa antamiensa Asiakas- ja tilaustietojen oikeellisuudesta. Tilaus toimitetaan aina Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Yhteydenpito Asiakkaaseen suoritetaan aina Asiakkaan antamaan puhelinnumeron tai muuhun viestintäkanavaan. Mikäli Asiakas on antanut virheelliset yhteystiedot toimitukselle tai laiminlyö muuttuneiden tietojen ilmoittamisen, ei Ada ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai peruuntumisesta. 

 

10. Toimitusmaksu

Adan toimitusmaksut ovat nähtävillä Verkkokaupassa rekisteröityneille käyttäjille. Asiakkaan tilaukseen sovellettava toimitusmaksu esitetään Asiakkaalle lisäksi tilauksen yhteydessä ennen kuin Asiakas vahvistaa tilauksen.

 

11. Maksaminen

Maksaminen Verkkokaupassa tapahtuu Asiakkaalle tarjolla olevilla maksuvaihtoehdoilla. Asiakas voi itse valita tarjolla olevista maksutavoista itselleen sopivan. Tilaukseen sisältyvät Tuotteet ja toimitusmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä Verkkokaupassa. 

 

12. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatio

Ada pyrkii varmistamaan toimittavien Tuotteiden erinomaisen laadun ja oikeellisuuden. Toimituksen vastaanotettuaan Asiakas on kuitenkin velvollinen tarkistamaan toimituksen oikeellisuuden siten, että toimitus on sisältänyt kaikki Asiakkaan tilaamat tuotteet. Asiakkaan tulee ilmoittaa Adalle tilauksessa olleesta virheellisestä tuotteesta tai tuotepuutteesta välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisestaan. 

 

13. Ylivoimainen este

Ada ei vastaa sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista (force majeure) tapahtumista jotka johtavat toimituksen viivästymiseen tuotevirheisiin tai tuotepuutteisiin.

 

14. Evästeet

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta Ada voi palvella Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Asiakkaan laitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten Verkkokauppaa käytetään. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin. 

 

15. Ehtojen muuttaminen

Adalla on yksinomainen ja peruuttamaton oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Verkkokauppaa käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Adan kotisivuilta. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

 

16. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

 

17. Muut ehdot

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden tilauksiin.

 

18. Asiakaspalvelu

Kehitysehdotuksissa, palautteessa ja ongelmatilanteissa Adan asiakaspalvelu auttaa mielellään.

Puhelinnumero: 045 787 39278

Sähköposti: hello@adafresh.fi

 

19. Verkkokaupan ylläpitäjä

Ada Fresh Oy

y-tunnus: 2911454-6

Nuolitie 20 A

02240 Espoo

Puhelinnumero: 045 787 39278 

Sähköposti: hello@adafresh.fi