Takaisin
Domestos 750Ml Original-Ada Fresh

Domestos 750Ml Original

Domestos

Hinta 2.76 € Ale

0 kappaletta ostoskorissa

Ravintotiedot:
< 5% ionittomia tensidejä, klooriin perustuvaa valkaisuainetta, saippuaa. Sisältää myös hajustetta. Sodium Hypochlorite, Cocamine oxide, Sodium hydroxide, Cetrimonium Chloride.

Tuotteen alkuperä:
Valmistusmaa:Iso-Britannia 
Viimeinen valmistuspaikka:Iso-Britannia 
Täydellinen tuotenimi (suomi):DOMESTOS 750ML ORIGINAL PUHDISTUSAINE 
Täydellinen tuotenimi (ruotsi):DOMESTOS 750ML ORIGINAL RENGÖRINGSMEDEL 
Täydellinen tuotenimi (eng.):DOMESTOS 750ML ORIGINAL CLEANER 
Tavarantoimittajan tuotenumero:T485072 
Teknokemian erityisominaisuudet:Valkaiseva 
Symboli:Syöpyminen 
Vaaralauseke (H-lauseke):H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  H318 Vaurioittaa voimakkaasti silmiä Vaurioittaa vakavasti silmiä.  H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille Erittäin myrkyllistä vesieliöille.  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Haitallista vesieliöille pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  H290 Voi syövyttää metalleja Voi syövyttää metalleja.  EUH206 ”Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria) Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). 
Turvalauseke (P-lauseke):P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön.  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä lasten ulottumattomissa.  P391 Valumat on kerättävä. Valumat on kerättävä.  P234 Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytä alkuperäispakkauksessa.  P501 Hävitä sisältö/pakkaus… Hävitä tyhjä pakkaus viemällä se keräyspisteeseen.  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE(tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin,jos ilmenee pahoinvointia. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. 
Alin varastointilämpötila:5  °C
Ylin varastointilämpötila:25  °C