Takaisin
Mr Muscle 1L Kodin Putkimies Viemärinavausaine-Ada Fresh

Mr Muscle 1L Kodin Putkimies Viemärinavausaine

Oy Transmeri Ab

Hinta 4.16 € Ale

0 kappaletta ostoskorissa

Ravintotiedot:
natriumhydroksidia 10 %, pH 13.

Tuotteen alkuperä:
Valmistusmaa:Suomi 
Viimeinen valmistuspaikka:Suomi 
Geneettinen tieto:Ei sisällä 
Sokeria g/l:0  g/l
Täydellinen tuotenimi (suomi):MR MUSCLE KODIN PUTKIMIES 1L VIEMÄRINAVAAJA 
Täydellinen tuotenimi (ruotsi):MR MUSCLE KODIN PUTKIMIES 1L AVLOPPSÖPPNARE 
Täydellinen tuotenimi (eng.):MR MUSCLE KODIN PUTKIMIES 1L DRAIN OPENER 
Pakkausmerkintä:Avainlippu 
Tavarantoimittajan tuotenumero:5602 
pH:0  pH
Symboli:Syöpyminen 
Vaaralauseke (H-lauseke):H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 
Turvalauseke (P-lauseke):P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.  P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  P264 Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen. kädet  P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa.  P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE(tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.  P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista.  P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.  P405 Varastoi lukitussa tilassa. 
Käsittelyohjeet:Kylmänherkkä 
Alin varastointilämpötila:5  °C
Ylin varastointilämpötila:25  °C