Takaisin
Tolu Puhdas Keittiö Spray 500 Ml-Ada Fresh

Tolu Puhdas Keittiö Spray 500 Ml

Henkel Norden Oy

Hinta 3.78 € Ale

0 kappaletta ostoskorissa

Ravintotiedot:
<5 % Ionittomia tensidejä. Lisäksi: hajustetta (Limonene).

Tuotteen alkuperä:
Valmistusmaa:Saksa 
Täydellinen tuotenimi (suomi):TOLU 500ML KEITTIÖ PUHDISTUSAINE SPRAY 
Täydellinen tuotenimi (ruotsi):TOLU 500ML KÖK RENGÖRINGSMEDEL SPRAY 
Täydellinen tuotenimi (eng.):TOLU 500ML KITCHEN CLEANER SPRAY 
Pakkausmerkintä:AISE  PET-muovi 
Pakkaustyyppi:Pullo 
Tavarantoimittajan tuotenumero:690200 
Teknokemian erityisominaisuudet:Fosfaatiton 
Symboli:Huutomerkki 
S-lauseke:Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.  Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.  Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja / maahantuoja).  Varottava kemikaalin joutumista silmiin.  Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
Vaaralauseke (H-lauseke):H315 Ärsyttää ihoa  H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
Turvalauseke (P-lauseke):P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.  P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:  P351 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.  P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.  P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa,joissa on hyvä ilmanvaihto. 
Käsittelyohjeet:Ei-pinottava 
Alin varastointilämpötila:5  °C
Ylin varastointilämpötila:40  °C